Tri omega inženjering
Ležišta i dilatacije - Tri omega inženjering

Ležišta i dilatacije

TRI OMEGA INŽENJERING d.o.o. je, kao dugogodišnji zastupnik italijanske firme ALGA iz Milana, od svog osnivanja specijalizovana za u gradnju ležišta i dilatacionih spojnica na mostovskim konstrukcijama i drugim vrstama konstrukcija.

Ugradili smo više kilometara dilatacionih spojnica na mostovima širom regiona, kao i veliki broj ležišta.

Za radove gde je neophodno odizanje konstrukcije, kod zamene ležišta i drugih sanacionih radova, posedujemo prese za odizanje konstrukcije, a za preglede mostovskih konstrukcija i specifične radove na donjim površinama konstrukcija, imamo posebno prilagođene viseće skele.

Vršimo nabavku i ugradnju ležišta i dilatacionih spojnica u skladu sa zahtevom klijenta, kao i pomoć pri izboru tipa ležišta i dilatacionih spojnica.

Lezista Dilatacije