Tri omega inženjering
O nama - Tri omega inženjering

O nama

TRI OMEGA INŽENJERING je privatna građevinska kompanija, osnovana 1995. godine sa sedištem u Beogradu.

Delatnost kompanije obuhvata:

  • izvođenje građevinskih radova
  • pružanje konsultantsko-tehničkih usluga i upravljanje projektima
  • kao i pregled mostovskih konstrukcija
Radnici na gradilištu

TRI OMEGA INŽENJERING prevashodno se bavi izvođenjem radova na različitim betonskim konstrukcijama, a posebno na mostovskim konstrukcijama.

Kompanija je od svog osnivanja, kao dugogodišnji zastupnik italijanske firme ALGA iz Milana, specijalizovana za ugradnju ležišta i dilatacija na mostovskim konstrukcijama i drugim vrstama konstrukcija. Na mostovima širom regiona, ugradili smo više kilometara dilatacionih spojnica, kao i veliki broj ležišta. Vršimo nabavku svih vrsta ležišta i dilatacionih spojnica po zahtevu naručioca. Pored standardnih radova na betonskim konstrukcijama, kompanija poseduje DESOI opremu za injektiranje cementnom i epoksidnom emulzijom, kao i kvalifikovanu radnu snagu koja dugi niz godina izvodi radove ove vrste.

TRI OMEGA INŽENJERING ima zaposlen inženjersko-tehnički kadar koji je stekao veliko iskustvo radeći na izgradnji velikih objekata širom bivše Jugoslavije, Rusije, Bliskog Istoka i Afrike.

Za realizaciju poslova iz svoje delatnosti kompanija raspolaže kvalifikovanom radnom snagom i odgovarajućom opremom, a poseduje licencu I132G1 izdatu od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a posluje u skladu sa međunarodnim standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Takođe, naš inženjerski kadar poseduje lične licence:

  • 410 - odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje,
  • 412 - odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje i
  • 413 - odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrogradnje.