Tri omega inženjering
Reference - Tri omega inženjering

Reference

Za više od 25 godina postojanja, kompanija je na izgradnji i sanaciji objekata poslovala sa skoro svim eminentnim firmama u oblasti niskogradnje, kao što su: Saobraćajni institut CIP, "Putevi Srbije", „Putevi Beograda“, MOSTPROJEKT a.d., PRO-INŽENJERING, Institut IMS, „INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE“ a.d., JKP Beograd-put, PZP Beograd, STRABAG Beograd, AZVI, TERNA, AKTOR, PUTEVI Užice, PUTEVI Čačak, PZP Požarevac, PZP Zaječar, AD Novi Pazar put, GP Ratko Mitrović, Energoprojekt, INTER-MOST, INTER-KOP, Institut za puteve i mnogim drugim.

VRSTA RADOVA OBJEKAT LOKACIJA NARUČILAC GODINA REALIZACIJE  

Pružanje logističke podrške pri kontrolnom pregledu

Pančevački most

Beograd

SAOBRAĆAJNI INSTITUT CIP

2022.

Pogledajte fotografije

Popravka oštećenih delova mosta

Most na km 194+195, na pruzi Beograd -Mladenovac-Niš-Preševo

Đunis

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

2022.

Pogledajte fotografije

Popravka ležišne grede mosta

Most na km 137+100 pruge 102

Lapovo

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

2022.

Pogledajte fotografije

Opravka kolica za pregled mosta

Pančevački most

Beograd

INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

2021.

Pogledajte fotografije

Rekonstrukcija mosta (rušenje starog i izgradnja novog)

Most preko vodotoka Lug u Ulici Stevana Filipovića

Mladenovac

JP „PUTEVI BEOGRADA“

2020/2021.

Pogledajte fotografije

Pregled mosta i analiza stanja

Majšanski most

Subotica

„JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica

2020.

Izvođenje radova na održavanju betonskih površina, AKZ i zamena dilatacionih spojnica

Putni objekti

Beograd

JP „PUTEVI BEOGRADA“

2019/2020.

Redovni pregled stanja mostova

Mostovi na 17 gradskih opština

Beograd

JP „PUTEVI BEOGRADA“

2019.

Radovi na sanaciji oštećenja betonskih površina

Mostovske konstrukcije

Beograd

JP „PUTEVI BEOGRADA“

2018.

Pogledajte fotografije

Zamena dilatacionih spojnica

Putni objekti

Beograd

JP „PUTEVI BEOGRADA“

2018.

Pogledajte fotografije

Izvođenje radova na injektiranju

Nadvožnjak na magistralnom putu Irig-Ruma-I B21

Ruma

PIN KONSALTING CENTAR

2018.

Ugradnja dilatacionih spojnica

Žeželjev most

Novi Sad

AZVI, S.A.

2018.

Pogledajte fotografije

Radovi na demontaži starih i ugradnji novih dilatacionih spojnica TX100

Most preko reke Jadar

Osečina

PUTEVI Užice

2017.

Pogledajte fotografije

Nabavka i ugradnja dilatacionih spojnica na mostovskim konstrukcijama

Koridor X – deonica Crvena Reka - Čiflik

Bela Palanka

AKTOR ATE

2016/2017.

Pogledajte fotografije

Nabavka i ugradnja dilatacionih spojnica na mostovskim konstrukcijama

Koridor X – deonica Prosek-Crvena Reka

Jelašnica

TERNA S.A.

2016/2017.

Pogledajte fotografije

Zaštitno premazivanje betonskih površina sa pripremnim radovima na tunelskim konstrukcijama

Koridor X – deonica Dimitrovgrad obilaznica – granični prelaz

Tuneli Progon i Pržojna padina

TERNA S.A.

2017.

Pogledajte fotografije

Nabavka i servisiranje gumenih dilatacija na mostovskim konstrukcijama

Mostovske konstrukcije

Teritorija Grada Beograda

BEOGRAD-PUT

2016.

Pogledajte fotografije

Zaštitno premazivanje betonskih površina na mostovskim konstrukcijama

Koridor X – deonica Niš-Vranje

Vranje

TERNA S.A.

2015/2016.

Pogledajte fotografije

Sanacija dilatacija

Most preko reke Mlave ID 1921-1923, deonica Golubac-Požarevac

Petrovac na Mlavi

PZP Požarevac

2015.

Pogledajte fotografije

Servisiranje, demontaža starih i isporuka i ugradnja novih dilatacionih spojnica

Mostovske konstrukcije

Teritorija Grada Beograda

BEOGRAD-PUT

2015.

Pogledajte fotografije

Izvođenje radova tehničke zaštite i sanacije dela mosta Kralj kapije

Beogradska tvrđava

Beograd

PMC-INŽENJERING

2015.

Pogledajte fotografije

Zamena dilatacionih spojnica tipa Algaflex TX50

Most preko kanala Sebeš na državnom putu IB-13 Beograd - Zrenjanin

Borča

PZP Beograd

2014.

Pogledajte fotografije

Zamena lezista NB 200x250x85 i ugradnja seizmičkih anker blokova

Most preko reke Drine – Pavlovića ćuprija

Granični prelaz Srbija-Republika Srpska

Drina River

2014.

Pogledajte fotografije

Zamena i servisiranje dilatacionih spojnica tipa Algaflex TX80

Nadvožnjak na državnom putu IIb reda br. 33 deonica veza sa državnim putem A1-Požarevac

Mala Krsna

PZP Požarevac

2014

Pogledajte fotografije

Rekonstrukcija propusta na kanalu Kupinik

Saobraćajnica Banatski Sokolac-Miletićevo

Plandište

OPŠTINA PLANDIŠTE

2014.

Pogledajte fotografije

Isporuka i montaža dilatacija Algaflex TX50

Most na putu IIa reda 138 ID 0892

Lipnički Šor

SRBIJAPUT/PZP VALJEVO

2014.

Pogledajte fotografije

Isporuka i montaža dilatacija Algaflex TX50

Most na državnom putu IB 22 Beograd-Lazarevac

Rušanj

PZP Beograd

2014.

Pogledajte fotografije

Isporuka i montaža dilatacija Algaflex T80

Most preko reke Kolubare na državnom putu drugog reda br.21 deonica Ostružnica-Obrenovac

Obrenovac

PZP Beograd

2013.

Isporuka i montaža dilatacija Algaflex T50

Pančevački most

Beograd

SRBIJAAUTOPUT

2013.

Isporuka i monataža dilatacija Algaflex T50

Stambeno-poslovni objekat između ulica Gostivarske i Vojvode Stepe

Beograd

NEIMAR-V

2013.

Pogledajte fotografije

Izvođenje radova rekonstrukcije dilatacionih naprava

Parking „RODA“

Novi Beograd

IZOLACIJA

2012.

Pogledajte fotografije

Sanacija pukotina na spoljašnjim zidovima - injektiranje

TS Zemun

Zemun

FERBILD

2012.

Uklanjanje postojećih dilatacija Algaflex T50 i ugradnja novih

Đorđevića most na državnom putu I A deonica Ljig-Gornji Milanovac

Rudnik

PZP Beograd

2012.

Pogledajte fotografije

Uklanjanje postojećih dilatacija Algaflex T120 i ugradnja novih

Nadvožnjak preko koloseka železničkog čvora Beograd 1

Beograd

PZP Beograd

2012.

Pogledajte fotografije

Sanacija AB konstrukcija pešačkog platoa i pasarela

Saobraćajni čvor “Mostarska petlja”

Beograd

Direkcija za puteve Beograd

2011/2012.

Pogledajte fotografije

Demontaža starih i isporuka i ugradnja novih dilatacija Algaflex T80

Most na R-111, deonica Sedlare-Debelo Brdo

Valjevo

PZP Valjevo

2011.

 

Izvođenje specijalističkih radova na nosećoj međuspratnoj konstrukciji

VEPP Obilićev venac

Beograd

JKP Parking servis

2011.

Pogledajte fotografije

Zamena i ugradnja dilatacione spojnice tipa Algaflex T50

Pančevački most

Beograd

SRBIJAAUTOPUT

2011.

 

Ugradnja dilatacionih spojnica

Most preko Južne Morave

Batušinac

GP Ratko Mitrović Niskogradnja

2011.

 

Popravka mostovskih objekata

Most na putu M-25.1, deonica Donji Milanovac-Kladovo

Tekija kod Kladova

PZP Zaječar

2010/11.

 

Isporuka i ugradnja ležišta sa odizanjem konstrukcije

Tri mosta u okviru LOT-a XII

Zaječar

PZP Zaječar

2010.

 

Ugradnja dilatacionih spojnica T100 i TM640

Most preko reke Save

Sremska Rača

INTER-KOP

2010.

Pogledajte fotografije

Sanacija mosta

Drumski betonski most preko kanala Bezdan-Bečej

Vrbas

JP Direkcija za izgradnju Vrbas

2010.

Pogledajte fotografije

Sanacija kranskih staza

Depo repromaterijala u Lafarge BFC

Beočin

BFC Lafarge

2009/10.

Pogledajte fotografije

Radovi na redovnom održavanju

Više mostova na teritoriji opštine Požarevac

Požarevac

PZP Požarevac

2009/10.

 

Sanacija mosta

Pešački most preko Velikog bačkog kanala

Vrbas

JP Direkcija za izgradnju Vrbas

2009.

Pogledajte fotografije

Radovi na redovnom održavanju

Više mostova

Petrovac na Mlavi

PZP Požarevac

2009.

Pogledajte fotografije

Zamena dilatacione spojnice

Pančevački most

Beograd

SRBIJAAUTOPUT

2009.

 

Sanacija mosta

Sanacija mosta „Šmaguc“ u ŠG ,,Sombor’’

Bački Monoštor

JP Vojvodina šume

2009.

 

Sanacija glavne mostovske konstrukcije i kamenog stuba na mladenovačkoj strani

Nadvožnjak na putu Beograd-Topola u Mladenovcu

Mladenovac

DIP Mladenovac

2009.

Pogledajte fotografije

Ugradnja ležišta

Most u sklopu rekonstrukcije ulice Jurija Gagarina na delu ispod železničke pruge

Novi Beograd

Energoprojekt
niskogradnja

2009.

 

Zamena dilatacionih spojnica

Plavi most

Beograd

Direkcija za puteve Grada Beograda

2009.

 

Izgradnja AB mosta

Most preko drenažnog sistema Plavna

Karavukovo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2009.

Pogledajte fotografije

Sanacija dilatacionog prostora

Brankov most

Beograd

JKP
Beograd put

2009.

Pogledajte fotografije

Ugradnja ležišta i dilatacija

Most preko reke Bistrice

Berane

Integral inženjering

2008.

Pogledajte fotografije

Interventni radovi na drumskom mostu

Drumski most puta M-24 Smederevo-Negotin

Makce-Lješnica

JP Putevi Srbije

2008.

 

Radovi na redovnom održavanju mosta

Most preko reke Despotovice

Brđani

Putevi Čačak

2008.

Pogledajte fotografije

Izrada i montaža staze i kolica za pregled železničko-drumskog mosta

Most preko Velike Morave

Svilajnac

Saobraćajni institut CIP

2008.

Pogledajte fotografije

Isporuka i montaža ležišta

Stari savski most

Beograd

INTER-MOST

2008.

Pogledajte fotografije

Sanacija vijadukta

Vijadukt preko klisure Kominske bare – M-22 Novi Pazar-Ribariće na km 17+23 ID 5307

Novi Pazar

JP Putevi Srbije

2007.

Pogledajte fotografije

Sanacija podvožnjaka

Podvožnjak u Pionirskoj ulici

Beograd

JKP Beograd put

2007.

Pogledajte fotografije

Sanacija objekta

Most u produžetku Kirovljeve ulice

Beograd

JKP
Beograd put

2007.

Pogledajte fotografije

Zamena oštećenih ležišta

Most u produžetku ulice Vojislava Ilića

Beograd

JKP
Beograd put

2007.

Pogledajte fotografije

Izgradnja mosta

Most preko reke Marice na regionalnom putu R-259a Kadina Luka-Ba

Kadina Luka

JP Putevi Srbije

2007.

Pogledajte fotografije

Izrada i montaža skele i kolica za sanaciju oštećene konstrukcije

Most preko reke Save – Brankov most

Beograd

JKP
Beograd put

2007.

Pogledajte fotografije

Radovi u okviru hitnih intervencija na čeličnoj konstrukciji

Most preko reke Dunav – Pančevački most

Beograd

Saobraćajni institut CIP

2007.

Pogledajte fotografije

Izrada potpornih zidova i dilatacija

Most preko Mirijevskog potoka u ulici Vitezova Karađorđeve zvezde

Beograd

JKP
Beograd put

2007.

Pogledajte fotografije

Sanacija objekta

Most preko pruge u ulici Đure Đakovića

Beograd

JKP
Beograd put

2006.

 

Sanacija objekta

Podvožnjak u Dubrovačkoj ulici

Beograd

JKP
Beograd put

2006.

 

Logistička podrška pri pregledu objekta

Most preko reke Dunav – Pančevački most

Beograd

Saobraćajni institut CIP

2006.

 

Zamena dilatacionih spojnica T50

Drumski most preko reke Jadar na magistralnom putu M-4 Valjevo-Osečina na km 25+500

Osečina

PZP Beograd

2006.

 

Injekcioni radovi

Most preko reke Južna Morava na magistralnom putu M-1, deonica Niš-granica BJRM na km 924+650

Priboj Vranjski

INTER-MOST

2006.

 

Kompletna sanacija objekta

Most preko reke Čemernice na putu M-5 Čačak-Preljina

Čačak

Putevi Čačak

2006.

Pogledajte fotografije

Isporuka i montaža ležišta i dilatacija

Nadvožnjak u ulici Zelena Gora preko pruge Lapovo-Lešak

Kraljevo

Direkcija za puteve Kraljevo

2006.

Pogledajte fotografije

Sanacija nadvožnjaka

Nadvožnjak na putu M-22 Nevade-Gornji Milanovac

Gornji Milanovac

PUTEVI Čačak

2005.

Pogledajte fotografije

Isporuka i montaža ležišta i dilatacija

Most preko reke Nišave kod Niteksa

Niš

GP Ratko Mitrović Niskogradnja

2005.

Pogledajte fotografije

Sanacija objekta i zamena ležišta

Most u Bulevaru Mira

Beograd

JKP
Beograd put

2005.

Pogledajte fotografije

Zamena dilatacionih spojnica

Saobraćajna petlja Autokomanda

Beograd

JKP
Beograd put

2005.

 

Popravka betonske konstrukcije i njena zaštita

Most u ulici Pilota Mihaila Petrovića

Beograd

JKP
Beograd put

2005.

Pogledajte fotografije

Popravka betonske konstrukcije i njena zaštita

Most u produžetku ulice Vojislava Ilića

Beograd

JKP
Beograd put

2005.

Pogledajte fotografije

Ojačanje konstrukcije i premeštanje novih ležišta

Drumsko-železnički most preko reke Save – tramvajski most stub S6

Beograd

JKP
Beograd put

2005.

Pogledajte fotografije

Odizanje konstrukcije i zamena svih ležišta mosta

Drumski most iznad pruge u radničkoj ulici - Tobogan

Beograd

JKP
Beograd put

2005.

 

Zaštita AB prenapregnutih konstrukcija denivelisanih raskrsnica

Raskrsnica Proleterske solidarnosti i Španskih boraca

Novi Beograd

GP Ratko Mitrović Niskogradnja

2004.

Pogledajte fotografije

Sanacija AB konstrukcija u sklopu ulaza u zgradu

Pristupni plato, most i potporni zid zgrade kod Botaničke bašte

Beograd

Zavod za izgradnju grada

2004.

Pogledajte fotografije

Sanacija ležišne grede

Brankov most, stub S1 uzvodna konstrukcija

Beograd

Direkcija za puteve Grada Beograda

2004.

 

Zamena dilatacija

Drumski most na reci Crni Timok

Gamzigrad

Republika Srbija
Republička direkcija za puteve

2004.

 

Sanacija AB konstrukcije lučnog mosta L=43

Drumski most preko pruge i ulice Đure Đakovića

Beograd

JKP Beograd put

2004.

Pogledajte fotografije

Sanacija AB konstrukcije i izrada nove dodatne kolovozne ploče, zamena ležišta i dilatacija

Drumski most preko reke Nišave na M-1.12

Niš-Dimitrovgrad

Republika Srbija
Republička direkcija za puteve

2004.

 

Rekonstrukcija mosta

Most preko reke Onjeg

Brajkovac

Direkcija za građevinsko zemljište
Lazarevac

2003-2004.

 

Demontaža starih i ugradnja novih dilatacija tipa Algaflex T50 i ležišta Algabloc NB

Most preko Zapadne Morave

Adrani

KOTO d.o.o.

2003.

 

Nabavka i ugradnja dilatacija tipa Algaflex T50

Petlja Autokomanda

Beograd

JKP Beograd put

2003.

Pogledajte fotografije

Sanacija mosta

Nišava IV

Pirot

GP Mile Julin

2003.

 

Hidroizolatorski radovi

Terazijski plato

Beograd

JKP Beograd put

2003.

 

Sanacija stubova mosta

Most preko reke Jadar

deonica Lipnjički Šor-Tekeriš

PUTEVI
Užice

2002-2003.

 

Zamena dilatacije tipa Algaflex T80

Brankov most

Beograd

JKP Beograd put

2002.

 

Sanacija mosta

Đorđevića most na KM315+091
deonica Ljig-Gornji Milanovac

Gornji Milanovac

Republika Srbija
Republička direkcija za puteve

2002.

Pogledajte fotografije

Zamena oštećenih dilatacionih spojnica novim tipa ALGAFLEX T50

HE Đerdap-Tekija-Golubac

Put M-25,
M-25.1 deonica Kladovo-Knjaževac

Republika Srbija
Republička direkcija za puteve

2002.

 

Čelični provizorijum na oštećenoj kolovoznoj ploči mosta

Mosta preko Kominske reke, put M-22, deonica Novi Pazar-Ribarići

Kominske bare

AD Novi Pazar put

2002.

 

Montaža čeličnih nosača i ograde u sklopu proširenja drumskog mosta, kao i isporuka i montaža dilatacija tipa ALGAFLEX T30

Most na regionalnom putu R-105b Metovnica- Zvezdan-Zaječar, preko reke Crni Timok

Zvezdan

GP Mile Julin
Knjaževac

2001.

 

Sanacija prslina i izrada i montaža podvezica na čeličnoj konstrukciji mosta preko pruge Beograd-Niš

Most u produžetku Radničke ulice

Beograd

JKP Beograd put

2001.

 

Rekonstrukcija ivičnjaka i odbojnika i antikorozivna zaštita čeličnih elemenata u sklopu rekonstrukcije ivičnjaka i odbojnika

Brankov most

Beograd

JKP Beograd put

2001.

Pogledajte fotografije

Zamena i ugradnja dilatacija
tip ALGAFLEX T30 i T50

Vijadukt Ražanj na autoputu Beograd-Niš

Ražanj

Republika Srbija
Republička direkcija za puteve

2000.

Pogledajte fotografije

Popravka oštećenja iza i ispred dilatacija

Most Gazela

Beograd

Republika Srbija
Republička direkcija za puteve

2000.

 

Zamena oštećenih dilatacija tipa ALGAFLEX T50 i popravka ograde

Pančevački most

Beograd

Republika Srbija
Republička direkcija za puteve

2000.

Pogledajte fotografije

Snižavanje nivoa podzemnih voda radi izrade kišne i fekalne kanalizacije

Autoputu Beograd-Pančevo

Beograd-Pančevo

GP PLANUM

1999-2000.

 

Izgradnja ulice u dužini od 1.537m

Ulica JNA

Ub
deonica puta R-101 kroz Ub

Direkcija za izgradnju i razvoj kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom
Valjevo

1999-2000.

 

Isporuka i montaža dilatacija
tip ALGAFLEX T80

Most preko Zapadne Morave

Trstenik

IMK 14. OKTOBAR
Kruševac

2000.

Pogledajte fotografije

Isporuka i montaža dilatacija
tip ALGAFLEX T80

Most preko Južne Morave

Đunis

IMK 14. OKTOBAR
Kruševac

1999.

Pogledajte fotografije

Zamena oštećenih dilatacija
tip ALGAFLEX T50 i ALGAFLEX T100

Most preko Zapadne Morave

Jasika

GOŠA MONTAŽA
Smederevska Palanka

1999.

Pogledajte fotografije

Izvođenje građevinskih radova i montaža dilatacija tip ALGAFLEX T80 i ALGAFLEX T160

Most preko Velike Morave

Varvarin

MIN OPREMA Niš

1999.

Pogledajte fotografije

Antikorozivna zaštita i bravarski radovi na pešačkoj ogradi mosta

Mostu preko reke Dunav

Beška

Republika Srbija
Republička direkcija za puteve

1999.

 

Rekonstrukcija mosta

Most preko Južne Morave

Batušinac
SO Merošina

Republika Srbija
Republička direkcija za puteve

1998.

Pogledajte fotografije

Sanacija armirano betonskih stubova

Hala trolejbuskog depoa pogona DORĆOL u Dunavskoj ulici

Beograd

PROJEKTOMONTAŽA

1998.

 

Sanacija požarom oštećene proizvodne hale PM-III

Fabrika DP CEPAK

Kruševac

DP CEPAK

1997-1998.

Pogledajte fotografije

Isporuka i montaža spuštenog plafona sa potkonstrukcijom (850m2) tipa CONSTELATION S3

ENERGANA u sklopu tehničke baze JUGOPETROLA

Crni Vrh kod Bora

ENERGOPROJEKT

1997.